ទំនាក់ទំនងនៃ​ការប្រើប្រាស់​គ្រឿង​ស្រវឹង​ និងអំពើ​ហិង្សា​យេនឌ័រ​


02 Mar, 2018

ស្វាយរៀង​ថ្ងៃទី​ ២​ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌលភីឌីភី​ បានរៀបចំសកម្មភាពសិក្សារស្រាវជ្រាវ​ អំពំទំនាក់ទំនងនៃ​ការប្រើប្រាស់​គ្រឿង​ស្រវឹង​ និងអំពើ​ហិង្សា​យេនឌ័រ​ ដែលមានការចូលរួមពី​ ប្រជាពលរដ្ឋ​ និងសហគមន៍​ នៅក្នុងឃុំព្រៃធំ ស្រុកកំពង់រោទិ៍​ ។ 
កម្មវិធី​នេះ​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​ មជ្ឈមណ្ឌល​ភីឌីភី​ ក្រោយកិច្ច​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ អង្គការ​IOGT​-NTO​ Movement​។

 

 

គ្រឿងស្រវឹងបាននិងកំពុងរីករាលដាលដោយសេរីនៅទូរទាំងប្រទេស ហើយបញ្ហាជាច្រើនដូចជាអំពើរហិង្សា,គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍,ក៏ដូចជាឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនផងដែរ ...៕ល៕បញ្ហាទាំងនេះគឹបណ្តាលមកពីប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង

សូមពន្លឿនការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹង

 

សកម្មភាពផ្សេងទៀត