យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយដីកាឃុំ​ស្វាយស ស្តីពីការទប់ស្កាត់ ការកាប់បំផ្លាញព្រៃសហគមន៍


14 Mar, 2018

យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយដីកាឃុំ​ស្វាយស ស្តីពីការទប់ស្កាត់ ការកាប់បំផ្លាញព្រៃសហគមន៍នាថ្ងៃទី១៤ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ​​ ២០១៨ ដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ យុវជន សិស្ស អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន តំណាងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈេីស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាបសរុបចំនួន៦០នាក់ ។

 

 

សកម្មភាពផ្សេងទៀត