ទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល


ទំនាក់ទំនងយើងតាមអាស័យដ្ឋាន


មជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព (ស្នាក់ការកណ្តាលភ្នំពេញ)
អាសយដ្ឋាន :    ផ្ទះលេខ ៦៩ បេ, ផ្លូវលេខ ១៨៦, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខ័ណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
Phone-Fax    :    (៨៥៥)២៣​ ៨៨៣ ៣០៤ 
Tel    :    (៨៥៥)២៣​ ៨៨៣ ៣០៤ / ០១៦ ៨២៨ ២១១
E-Mial    :    president@pdpcenter.org / pdpcenteroffice@yahoo.com
Website    :    www.pdpcenter.org


មជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព (សាខាខេត្តបាត់ដំបង)
Address    :    ភូមិរំចេក៤, សង្កាត់រតនៈ, ក្រុង/ខេត្តបាត់ដំបង, ប្រទេសកម្ពុជា
Tel    :    015 721 9730៧៧ ៩៧៤​ ០០៣
E-Mial    :    sotheavy6@gmail.com / coordinator_btb@pdpcenter.org
Website    :    www.pdpcenter.org


មជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព(សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
Address    :    ភូមិរងម៉ាស៊ីន, សង្កាត់អូរអំបិល, ក្រុងសេរីសោភ័ណ, ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ, ប្រទេសកម្ពុជា
Tel    :    012 636 6400៨៨ ៨២៤ ៣៤៤៨
E-Mial    :    munnyhun@yahoo.com / coordinator_bmc@pdpcenter.org
Website    :    www.pdpcenter.org


មជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព(សាខាខេត្តសៀមរាប)
Address    :    ភូមិគ្រួស, សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ, ក្រុង/ខេត្តសៀមរាប, ប្រទេសកម្ពុជា
Tel    :    012 350 905012 350 905 /016 520 979016 520 979
E-Mial    :    trainer_sr@pdpcenter.org / channy_pdp@yahoo.com , samonmai@yahoo.com
Website    :    www.pdpcenter.org


មជ្ឈមណ្ដលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព(សាខាខេត្តស្វាយរៀង)
Address    :    ស្រុកស្វាយជ្រុំ, ខេត្តស្វាយរៀង, ប្រទេសកម្ពុជា
Tel    :    016 46 77 60០៩៦ ៣៤៣ ៩៩៧០
E-Mial    :    chansochea007@gmail.com
Website    :    www.pdpcenter.org

ស្វែងរកយើងលើផែនទី