គោលនយោបាយគ្រឿងស្រវឹង​ និង ​សេចក្ដីប្រកាសពីឃុំ

សេចក្ដីប្រកាសមានការយល់ស្របពីឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សា

ការសេពគ្រឿងស្រវឹងបានក្លាយជាបញ្ហាកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយវាជាលទ្ធផលនៃការផ្សាយពីឃុំសង្កាត់ទាក់ទងទៅគ្រឿងស្រវឹង។ខាងក្រោមនេះ

សេចក្កីជូនដំណឹងនៅឆ្នាំ២០០៨

ឃុំគោកព្រីង

សេចក្កីជូនដំណឹងនៅឆ្នាំ២០០៩

ឃុំ​ ចេក

ឃុំ​ គោកចក

ឃុំ ភ្លៀត

ឃុំ​ ពោធិ៏រាជ

ឃុំ ព្រះពន្លា

សេចក្កីជូនដំណឹងនៅឆ្នាំ២០១០

 ឃុំបាសាក់

ឃុំ ឈើទាល

ឃុំ ព្រែកនរិន្ទ

ឃុំទឹកថ្លា

សេចក្កីជូនដំណឹងនៅឆ្នាំ២០១១

ឃុំ កំពង់ស្វាយ

ឃុំ ស្វាយជ្រំ

ឃុំតាសូស

សេចក្កីជូនដំណឹងនៅឆ្នាំ២០១២

ឃុំអង្គតាសូ

ឃុំឈើទាល

ឃុំកំពង់ចំឡង

ឃុំកោះភាងស្វត

ឃុំគ្រោលគោ

ឃុំម្កាត់

ឃុំនគរធំ

ឃុំព្រែគគីរ

ឃុំសំរោងយា

ឃុំស្វាយអង្គ

ឃុំឆ្លក

សេចក្ដីជូនដំណឹងនៅឆ្នាំ២០១៤

ឃុំជម្ពូព្រឹក្ស

សេចក្ដីជូនដំណឹងនៅឆ្នាំ២០១៥

ឃុំកំពង់ពោធី័

ឃុំក្របីរៀល

ឃុំវត្តតាមិម

ឃុំបុសលាវ

ឃុំដា

ឃុំគោលាប់

ឃុំអូឬស្សី

ឃុំរកាកណ្ដាល

ឃុំថ្មគ្រែ

ឃុំកំពង់អំពិល

ឃុំបុសមន

ឃុំកំពង់ចក

ឃុំំមុឹនជ័យ

ឃុំសង្កែ

ឃុំធ្មា

សេចក្ដីជូនដំណឹងនៅឆ្នាំ២០១៦

ឃុំទឹកថ្លា

ឃុំកន្ទួត

ឃុំក្រគរ

ឃុំអូរដំបង២

ឃុំជ្រុងពពេល

ឃុំពងទឹក

ឃុំថ្នាធ្មង់ 

ឃុំព្រែកព្រះស្ដេច

សេចក្ដីជូនដំណឹងនៅឆ្នាំ២០១៧

ឃុំចង្រ្កង់

ឃុំកំពង់ចាម

ឃុំក្រចេះ

ឃុំកោះច្រែង

ឃុំកោះទ្រង់

ឃុំកោះខ្មែរ

ឃុំអូរដំបង១

ឃុំអូរសណ្ដាន់

ឃុំសណ្ដាន

ឃុំសំបូរ

ឃុំសំបុក

ឃុំសំយោ៉ង

ឃុំស្រែជិះ

ឃុំថ្មអណ្ដើក

ឃុំថ្មី

ឃុំវឌ្ឍនះ

ឃុំអូរគៀង

ឃុំរលួសមានជ័យ

ឃុំក្បាលដំរី

ឃុំបឹងចារ

ឃុំកែវពណ៏

ឃុំសំបួរ

ឃុំសំរោងក្នុង

ឃុំបាយដំរាំ

សេចក្ដីជូនដំណឹងនៅឆ្នាំ២០១៨

ឃុំខ្មាត

ឃុំព្រែកខ្ពប

ឃុំស្នាអន្សា